Vacanso Leil

Beter omgaan met hooggevoeligheid bij kinderen

Workshop hooggevoeligheid kinderen

Je hoort de term tegenwoordig steeds vaker voorbij komen hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen. Alleen wat zijn hooggevoelige kinderen nou eigenlijk? De term is bekend geworden door de Canadese psychotherapeut Elaine Aron en volgens haar zijn 1 op de 5 kinderen hoogsensitief. Als je denkt dat je kind hooggevoelig is, hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? Misschien is een Workshop hooggevoeligheid kinderen een goede optie. In dit artikel leggen we uit wat hoogsensitiviteit is en hoe je het beste daarmee kan omgaan bij kinderen.

Wat is hooggevoeligheid en hoe uit zich dit bij kinderen

Hooggevoelige kinderen vinden het moeilijk om prikkels te verwerken. Onterecht denkt men vaak dat deze kinderen lastig of angstig zijn, maar dat is niet het geval. Deze kinderen zijn veel gevoeliger dan de rest en denken langer over zaken na. Hoogsensitieve kinderen zijn vaak creatief, slim en vroeg wijs. Alles wat ze zien, voelen of horen moeten ze langer verwerken. Daarnaast worden ze snel overspoeld door emoties en hierdoor kunnen ze zich terugtrekken of lijken ze verlegen te zijn. Het is een aangeboren karaktereigenschap en geen stoornis of diagnose. De belangrijkste kenmerken zijn prikkelgevoelig, opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam, gevoeligheid voor stemmingen van anderen, intens en intuïtief, perfectionistisch en ze hebben moeite met veranderingen of verrassingen.

Hoe kan je beter omgaan met je hooggevoelige kind

Het is belangrijk dat je structuur biedt, dit schept duidelijkheid voor je kind. Zorg dat alles voorspelbaar is en op het moment dat er iets afwijkt leg dan duidelijk uit waarom dit is. Als er een verandering plaatsvind zoals een verhuizing, bereid je kind hier dan goed op voor en voorkom verrassingen. Bouw gedurende de dag rustmomenten in zodat je kind de prikkels makkelijker kan verwerken en zorg voor een goede en voldoende slaap. Ook komen hooggevoelige kinderen goed tot rust in de natuur. Toon begrip voor je kind en luister goed naar wat hem dwars zit. Kijk of je oplossingen kan bedenken voor situaties waarin ze vastlopen. Leg niet teveel druk op je kind, maar geef je kind tijd en geduld. Dit betekent niet dat ze geen taken in huis hoeven te doen, maar misschien een grotere taak opgedeeld in kleine stappen. Zorg dat je kind leert om te gaan met zijn hooggevoeligheid, zonder dat dit als een excuus gebruikt gaat worden. Hiervoor is het belangrijk om je kind te begrenzen. Blijf positief, als je kind lastig wordt dan is dit waarschijnlijk uit onmacht omdat hij teveel moet verwerken. Als je boos reageert dan krijgt hij nog meer prikkels binnen. Uiteindelijk is het belangrijk om te begrijpen dat ieder kind anders is en dat je moet kijken wat het beste werkt in jullie geval.