Vacanso Leil

Wat is de Hong Kong convention?

Hong Kong convention

De Hong Kong convention is een verdrag wat in 2009 is aangenomen op een diplomatieke conferentie in Hong Kong. Deze conferentie is bijgewoond door een afvaardiging van 63 landen. Het verdrag is opgesteld als preventiemaatregel voor het recyclen van schepen. Schepen worden na het einde van hun levensduur gerecycled, echter werd daar niet vaak rekening gehouden met de menselijke gezondheid en het milieu. De Hong Kong convention zorgt ervoor dat er bepaalde regels moeten worden gevolgd bij het recyclen van boten, waardoor er geen onnodige risico’s komen voor de veiligheid, menselijke gezondheid en het milieu.

Voorschriften van de Hong Kong convention?

De Hong Kong convention heeft regels die betrekking hebben op het ontwerp, de exploitatie en de voorbereiding. Het verdrag zorgt ervoor dat schepen op een veilige en milieuvriendelijke manier worden gerecycled. Door dit verdrag kunnen schepen niet zomaar gerecycled worden. Voordat de recycling plaatsvindt moet er een lijst komen met de inventaris van gevaarlijke materialen die het schip bevat. Gevaarlijke materialen kunnen zware metalen zijn, maar kunnen ook stoffen zijn. Een voorbeeld hiervan is asbest of ozonafbrekende stoffen. Wanneer de lijst bekend is, moet het schip worden onderzocht. De gevaarlijke materialen worden gezocht en onderzocht. Het moet duidelijk worden dat recycling van deze gevaarlijke materialen geen onnodige risico’s met zich zullen meebrengen. Daarnaast zal er een scheepsrecyclingplan moeten komen. Dit plan zal moeten worden overlegd en gecontroleerd.

Duurzaamheid in de Hong Kong convention

Duurzaamheid is ook een belangrijk punt in de Hong Kong convetion. Bij het recyclen van de schepen is het belangrijk dat er bijna niks verloren gaat. Alle materialen en apparatuur moet worden herbruikt. Staal kan voorbeeld worden vervormd tot wapeningsstaven en kan worden herbruikt voor bij het maken van containers. Een schip heeft over het algemeen ook veel batterijen. Batterijen kunnen overal in de samenleving worden gebruikt. Door het gebruiken van deze materialen hoeft er niet iets nieuws worden gemaakt. Recycling levert een positieve bijdrage aan de wereldwijde besparing van energie en hulpbronnen. Het idee van scheepsrecycling is om terug te geven aan het milieu.

Wat vindt men van de Hong Kong convention?

Ook al hebben 63 laden ingestemd, wordt de Hong Kong convention op dit moment maar in 17 landen nageleefd. Er is een toenemende internationale kritiek op het verdrag. Het verdrag biedt namelijk geen norm over de milieuvriendelijkheid en veiligheid. Volgens het verdrag moet je de normen volgen van het land waarin je aan het recyclen bent. Het is dus mogelijk om naar een ander land te gaan om het schip te recyclen waar minder hoge standaarden nodig zijn.